:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1395/10/19 19:33:12
سردبیر روزنامه خراسان در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره:
جشنواره استانی مانیفستی برای نمایش قدرت صنفی مطبوعات است
برگزاری جشنواره های استانی مانیفستی برای نمایش قدرت صنفی خانه مطبوعات استان است.

     برگزاری جشنواره های استانی مانیفستی برای نمایش قدرت صنفی خانه مطبوعات استان است. سردبیر روزنامه خراسان با بیان این مطلب درگفت و گو با ستاد خبری اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی گفت: جشنواره مطبوعات استان تلاشی است برای همدلی و برای این که بگوییم خبرنگاران نیز با وجود روبه رو بودن با تمام چالش هایی که پیش رو دارند اما باز هم می توانند متحد باشند و از حقوق صنفی و اجتماعی خود دفاع کند «سید علی علوی» در پاسخ به سوال خبرنگار ما در باره جایگاه مطبوعات استان در میان دیگر مطبوعات کشور  افزود: روزنامه های استان به شکر خدا نقش وسیعی در کشور دارند و همواره تاریخ ساز و جریان ساز بوده اند و زمانی که به افراد رسانه ای استان و کشور توجه می کنیم متوجه حضور پر رنگ  خراسانی ها د رعرصه مطبوعات کشور خواهیم بود.

     وی ادامه داد: خراسان از دیر باز مهد علم و فرهنگ بوده است و این نقش تاریخ در رفتار خراسانی ها و 2رسانه کشوری کاملا مشهود است. وی، همچنین درباره اهمیت و نقش جشنواره های مطبوعاتی و ایجاد انگیزه در میان خبرنگاران یاد آور شد: به طور قطع برگزاری این قبیل رقابت ها که مسلما در کنار دوستی ها انجام خواهد شد باعث تشویق و ترغیب رونامه نگاران و افرادی خواهد شد که در عرصه قلم حضور دارند البته به شرط آن که داوری ها با عدل، انصاف و بی طرفانه و مبتنی بر اصول حرفه ای باشد. جوایز، مناسب و در خور شان و از ارزش های معنوی برخوردار باشد در این صورت خبرنگاران وقتی ببینند کارشان دیده می شود و به چشم می آید در ارائه عملکرد خود دقت و توجه بیشتری نشان خواهند داد.

در کنار تجلیل از خبرنگاران به رسانه ها هم توجه شود

     وی ادامه داد: در برگزاری جشنواره های منطقه ای و استانی، همان طور که با بسته های تشویقی به خبرنگاران از زحمات و تلاش آنان تقدیر و تجلیل می شود لازم است رسانه های آنان هم مورد توجه قرار گیرد. سردبیر روزنامه خراسان، درباره عملکرد دست اندرکاران خانه مطبوعات استان افزود: به شکر خدا با همکاری روزنامه ها، خبرگزاری ها و نمایندگان رسانه های کشور در استان و دکتر احدیان رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و تلاش مهندس نوریان مدیر خانه مطبوعات فعالیت های چشمگیری انجام شده است. وی ادامه داد: خانه مطبوعات طی 2 سال اخیر خیلی بهتر شده و نه تنها در استان بلکه در کشور مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه اذعان داریم هنوز جای تلاش بیشتری هست و نباید ناامید بود. باید برای انجام اقدامات مثبت با برنامه ریزی بهتر  فعل بهتر شدن را صرف کرد و در راستای بهتر شدن بیشتر  تلاش کرد و بهتر نتیجه را دید.