:: ورود به سامانه
نام کاربری :
رمز عبور :
 

1395/10/22 22:00:38
مدیر مسئول هفته نامه نخست در گفت و گو با ستاد جشنواره مطبوعات خراسان رضوی:
جشنواره مطبوعات استانی سبب توجه به آثار نویسندگان شهرستانی می شود.
1395/10/21 16:44:35
مدیر خبرگزاری مهر خراسان رضوی در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره مطبوعات:
جشنواره های مطبوعات استانی می تواند به وحدت جامعه خبری کمک کند.
1395/10/20 20:09:47
مدیر خانه مطبوعات استان و دبیر جشنواره خبر داد:
۱۰۰ اثر تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۱۹ دی ما ۹۵ از طریق سایت دبیرخانه اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی دریافت شد.
1395/10/19 19:33:12
سردبیر روزنامه خراسان در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره:
برگزاری جشنواره های استانی مانیفستی برای نمایش قدرت صنفی خانه مطبوعات استان است.
1395/10/18 17:05:06
سرپرست روزنامه کیهان در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره مطبوعات استان:
جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی، پایگاه حمایتی خبرنگاران است.
1395/10/17 14:38:52
مسئول ایرنا خراسان رضوی در گفت و گو با ستاد خبری جشنواره مطبوعات استان:
برگزاری جشنواره مطبوعات استانی در رشد کیفی تولیدات رسانه ای کمک شایسته ای خواهد داشت.
1395/10/16 11:39:06
مدیر مسئول روزنامه قدس در گفت و گو باستاد خبری جشنواره مطبوعات خراسان رضوی:
برگزاری جشنواره های استانی سبب انگیزه دادن به خبرنگاران می شود و به نوعی فرصتی ایجاد می شود که دیده شوند.
1395/10/15 21:02:38
در نخستین نشست داوران اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی مطرح شد:
اعضای هیئت داوران اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی بر حضور پر شور خبرنگاران در این جشنواره تاکید کردند.
1395/10/14 17:25:45
مدیر خانه مطبوعات و دبیر جشنواره تشریح کرد:
فراخوان اولین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری خراسان رضوی منتشر شد.
 «  1  2  3  »